Инсталационен файл за v1.0
MVS проект за v1.0
MVS проект за v2.0
Приложение за читатели към v2.0
Примерна база от данни
(влез като администратор: administrator/admin123 или потребител niki/niki123)
Празна база от данни
(Администратор: administrator/admin123)